Nazwa
Fundacja Na Rzecz Onkologii "RAKOWI-STOP" w Rybniku
KRS
0000832983
Status
Organizacja Pożytku Publicznego
Mail
rakowistop@gmail.com
Cele
Realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia - wspieranie działalności leczniczej na rzecz oddziału onkologii, działalność charytatywna na rzecz chorych onkologicznie i ich rodzin.