Nazwa
FUNDACJA ŚW. SYMEONA
KRS
0000836946
Adres
WWW
Cele
Inicjowanie i popieranie nowatorskich rozwiązań w dziedzinach wspierania osób niepełnosprawnych, chorych i w podeszłym wieku, podnoszenie sprawności i aktywności osób niepełnosprawnych, chorych i w podeszłym wieku.