Nazwa
1 JOKE 1 SMILE
KRS
0000846265
Adres
Dworek 7/8
Mail
CONTACT@1JOKE1SMILE.COM
Cele
Działalność charytatywna, pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.