Nazwa
FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY DÓBR KULTURY IM.HEINRICHA HIMMLA
WWW
Cele
Renowacja,odbudowa Pałacyku w Rzuchowie, zagospodarowanie, ochrona i pielęgnacja parku do niego przyległego. Promocja obiektów zabytkowych.