Nazwa
FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY DÓBR KULTURY IM. STEFANII HIMML
WWW
Cele
Renowacja,odbudowa Pałacyku w Rzuchowie, zagospodarowanie, ochrona i pielęgnacja parku do niego przyległego. Promocja obiektów zabytkowych.