Nazwa
FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY DÓBR KULTURY
KRS
0000358034
Status
Organizacja Pożytku Publicznego
WWW
Cele
INICJOWANIE I PROMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY ZABYTKÓW W KONTEKŚCIE WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA.