Nazwa
Fundacja Elektrowni Rybnik
KRS
0000871675
WWW
Cele
Prowadzenie działalności społecznie użytecznej, w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, nauki, edukacji, oświaty i wychowania.