Nazwa
Fundacja Cudowni Na Rzecz Rozwoju
KRS
0000899934
Adres
Piasta 8/1
WWW
Cele
Działalność na rzecz poprawy jakości edukacji, opieki i wychowania dzieci i młodzieży, wyrównywanie szans edukacyjnych.