Nazwa
Fundacja "ROZWÓJ EDUKACJA AKTYWNOŚĆ REA RYBNIK +"
KRS
0000969974
Adres
WWW
Cele
Prowadzenie działalności edukacyjnej, prozdrowotnej, kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjnych, edukacyjno-kulturalnych.