Nazwa
NIEBIESKA PLANETA
KRS
0001008504
WWW
Cele
Celem fundacji jest szeroko rozumiane wsparcie dzieci, młodzieży i osób dorosłych ze spektrum autyzmu oraz osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i otoczenia.