nr EUKS
18
Nazwa
Uczniowski Klub Sportowy "RYBKA"
Siedziba
Szkoła Podstawowa nr 15
Sekcje
biathlon, speedrower, narciarstwo klasyczne