nr EUKS
4
Nazwa
Uczniowski Klub Sportowy "REFLEX"
Siedziba
Gimnazjum nr 2
Sekcje
szermierka, lekka atletyka, bieg na orientację