Nazwa ośrodka
OSK SZWAGIER Damian Szwagrzak
Zakres szkolenia
AM, A1, A2, A, B