Nazwa ośrodka
OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW APEX EWA WOJCIECHOWSKA
Zakres szkolenia
A1, A2, A, B.