Nazwa
„FIJAŁKOWSKI” Stanisław Fijałkowski
Nr telefonu
423-97-00
Identyfikator stacji
SR/006/P
Symbol rodzaju pojazdu
A, B, T