Nazwa
"ULIARCZYK" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nr telefonu
432-95-32
Identyfikator stacji
SR/008/P
Symbol rodzaju pojazdu
A, B, T, E