Numer
115/IX/2011
Data sesji
Dotyczy
Wprowadzenia zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy "Cogito Noster" w Rybniku stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 210/XVI/2007 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 września 2007 r.
Kategorie
  • Jednostki Organizacyjne
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
156 poz. 2926
Data ogłoszenia
22 lipca 2011 r.
Data wejścia w życie
6 sierpnia 2011 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Zmienia/uchyla
Publikacja: 27 kwietnia 2011 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)
Aktualizacja: 15 marca 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)