Numer
117/IX/2011
Data sesji
Dotyczy
Zmian w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika
Kategorie
  • Regulaminy
  • Transport i komunikacja
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
156 poz. 2927
Data ogłoszenia
22 lipca 2011 r.
Data wejścia w życie
6 sierpnia 2011 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego
Zmienia/uchyla
Publikacja: 27 kwietnia 2011 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)
Aktualizacja: 15 marca 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)