Numer
706/XLVI/2014
Data sesji
Dotyczy
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów, w obszarze na wschód od ulicy Wodzisławskiej do ulicy Mikołowskiej
Kategorie
  • Architektura i urbanistyka
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
3679
Data ogłoszenia
7 lipca 2014 r.
Data wejścia w życie
7 sierpnia 2014 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 18 MB]
Uzasadnienie [pdf - 80 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 17 MB]
Publikacja: 6 czerwca 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)