Ta uchwała została zmieniona przez uchwałę:
Numer
728/XLVIII/2014
Data sesji
Dotyczy
Regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach specjalnego funduszu nagród
Kategorie
  • Edukacja
  • Regulaminy
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
4153
Data ogłoszenia
30 lipca 2014 r.
Data wejścia w życie
14 sierpnia 2014 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
  • Organizacje związakowe działające w jednostkach oświatowych Miasta Rybnika
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 245 KB]
Uzasadnienie [pdf - 14 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 245 KB]
Publikacja: 24 lipca 2014 r. Klaudia Korduła-Krybus (Inspektor Or)
Aktualizacja: 24 lipca 2014 r. Klaudia Korduła-Krybus (Inspektor Or)