Numer
737/XLIX/2014
Dotyczy
Przyjęcia statutu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku
Kategorie
  • Jednostki Organizacyjne
  • Niepełnosprawni
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
4801
Data ogłoszenia
25 września 2014 r.
Data wejścia w życie
10 października 2014 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 194 KB]
Uzasadnienie [pdf - 14 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 188 KB]
Publikacja: 22 września 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 22 września 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)