Numer
745/XLIX/2014
Dotyczy
Pozbawienia kategorii dróg gminnych oznaczonych nr 180135 S ul. św. Jana, 180386 S ul. Jana III Sobieskiego, 180332 S ul. Powstańców Śląskich (na odcinku od ul. Gliwickiej do ul. Tadeusza Kościuszki) i zaliczenia ich do dróg wewnętrznych
Kategorie
  • Transport i komunikacja
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
4802
Data ogłoszenia
25 września 2014 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2015 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 4 MB]
Uzasadnienie [pdf - 16 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 4 MB]
Publikacja: 24 września 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)