Numer
756/L/2014
Dotyczy
Podatku od środków transportowych na 2015 rok
Kategorie
  • Podatki i opłaty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
5287
Data ogłoszenia
23 października 2014 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2015 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
Dokumenty
  • 2014-248545 (z dnia 21 października 2014 r.)
    Uchwała
Publikacja: 21 października 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)