Numer
761/L/2014
Dotyczy
Ustalenia wysokości dotacji dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne na terenie Miasta Rybnika
Kategorie
  • Edukacja
  • Kredyty / Pożyczki / Dotacje
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
5290
Data ogłoszenia
23 października 2014 r.
Data wejścia w życie
7 listopada 2014 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Dokumenty
  • 2014-250657 (z dnia 20 października 2014 r.)
    Uchwała
Publikacja: 20 października 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 20 października 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)