Numer
759/L/2014
Dotyczy
Szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym
Kategorie
  • Podatki i opłaty
  • Pomoc społeczna i zdrowie
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
5288
Data ogłoszenia
23 października 2014 r.
Data wejścia w życie
7 listopada 2014 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Dokumenty
  • 2014-247594 (z dnia 20 października 2014 r.)
    Uchwała
Publikacja: 20 października 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)