Numer
776/LI/2014
Dotyczy
Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar oznaczony symbolem MPZP 4
Kategorie
  • Architektura i urbanistyka
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
5690
Data ogłoszenia
12 listopada 2014 r.
Data wejścia w życie
27 listopada 2014 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 1455 KB]
Uzasadnienie [pdf - 21 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 1448 KB]
Publikacja: 5 listopada 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)