Numer
777/LI/2014
Dotyczy
Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszar oznaczony symbolem MPZP 6
Kategorie
  • Architektura i urbanistyka
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
5691
Data ogłoszenia
12 listopada 2014 r.
Data wejścia w życie
13 grudnia 2014 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
  • 2014-255470 (z dnia 5 listopada 2014 r.)
    Uchwała
Publikacja: 5 listopada 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)