Numer
781/LI/2014
Dotyczy
Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszary oznaczone symbolem MPZP 15
Kategorie
  • Architektura i urbanistyka
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
5695
Data ogłoszenia
12 listopada 2014 r.
Data wejścia w życie
27 listopada 2014 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
  • 2014-255504 (z dnia 5 listopada 2014 r.)
    Uchwała
Publikacja: 5 listopada 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)