Ta uchwała została unieważniona w części
Podmiot: WSA
Sygnatura: II SA/GI 738/16 z dnia 21 października 2016 r.

Numer
779/LI/2014
Dotyczy
Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika-obszar oznaczony symbolem MPZP 8
Kategorie
  • Architektura i urbanistyka
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
5693
Data ogłoszenia
12 listopada 2014 r.
Data wejścia w życie
13 grudnia 2014 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 874 KB]
Uzasadnienie [pdf - 25 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 870 KB]
Publikacja: 5 listopada 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)