Numer
785/LII/2014
Dotyczy
Zwolnienia z opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem
Kategorie
  • Podatki i opłaty
  • Transport i komunikacja
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
6135
Data ogłoszenia
24 listopada 2014 r.
Data wejścia w życie
9 grudnia 2014 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 201 KB]
Uzasadnienie [pdf - 67 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 90 KB]
Publikacja: 17 listopada 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)