Numer
790/LII/2014
Dotyczy
Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszar oznaczony symbolem MPZP 14
Kategorie
  • Architektura i urbanistyka
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
6137
Data ogłoszenia
24 listopada 2014 r.
Data wejścia w życie
25 grudnia 2014 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
  • 2014-261325 (z dnia 17 listopada 2014 r.)
    Uchwała
Publikacja: 17 listopada 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)