Numer
37/VI/2015
Data sesji
Dotyczy
Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 16
Kategorie
  • Architektura i urbanistyka
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
479
Data ogłoszenia
3 lutego 2015 r.
Data wejścia w życie
18 lutego 2015 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 1864 KB]
Uzasadnienie [pdf - 21 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 1863 KB]
Publikacja: 29 stycznia 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)