Numer
36/VI/2015
Data sesji
Dotyczy
Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika-obszar oznaczony symbolem MPZP 11
Kategorie
  • Architektura i urbanistyka
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
478
Data ogłoszenia
3 lutego 2015 r.
Data wejścia w życie
6 marca 2015 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 783 KB]
Uzasdnienie [pdf - 25 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 1539 KB]
Publikacja: 29 stycznia 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)