Numer
79/VII/2015
Data sesji
Dotyczy
Zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku
Kategorie
  • Jednostki Organizacyjne
  • Kultura i sport
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
1324
Data ogłoszenia
10 marca 2015 r.
Data wejścia w życie
25 marca 2015 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 106 KB]
Uzasadnienie [pdf - 14 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 98 KB]
Publikacja: 4 marca 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)