Ta uchwała została zmieniona przez uchwałę:
Numer
86/VII/2015
Data sesji
Dotyczy
Regulaminu "Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych" na terenie siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
1326
Data ogłoszenia
10 marca 2015 r.
Data wejścia w życie
25 marca 2015 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Publikacja: 4 marca 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)
Aktualizacja: 4 marca 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)