Numer
128/X/2015
Data sesji
Dotyczy
Regulaminu korzystania z parków, skwerów i zieleńców miejskich
Kategorie
  • Regulaminy
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
2992
Data ogłoszenia
2 czerwca 2015 r.
Data wejścia w życie
17 czerwca 2015 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 179 KB]
Uzasadnienie [pdf - 14 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 176 KB]
Publikacja: 26 maja 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)