Numer
156/XI/2015
Data sesji
Dotyczy
Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 13
Kategorie
  • Gospodarka nieruchomościami
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
3430
Data ogłoszenia
29 czerwca 2015 r.
Data wejścia w życie
30 lipca 2015 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 1498 KB]
Uzasadnienie [pdf - 25 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 1518 KB]
Publikacja: 24 czerwca 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)