Numer
157/XI/2015
Data sesji
Dotyczy
Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 19
Kategorie
  • Gospodarka nieruchomościami
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
3431
Data ogłoszenia
29 czerwca 2015 r.
Data wejścia w życie
14 lipca 2015 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 1388 KB]
Uzasadnienie [pdf - 27 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 1400 KB]
Publikacja: 24 czerwca 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)