Numer
155/XI/2015
Data sesji
Dotyczy
Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar oznaczony symbolem MPZP 2
Kategorie
  • Architektura i urbanistyka
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
3429
Data ogłoszenia
29 czerwca 2015 r.
Data wejścia w życie
14 lipca 2015 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 1144 KB]
Uzasadnienie [pdf - 23 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 1167 KB]
Publikacja: 24 czerwca 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)