Numer
163/XI/2015
Data sesji
Dotyczy
Zmiany statutu Dzielnicy Śródmieście
Kategorie
  • Jednostki pomocnicze
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
3435
Data ogłoszenia
29 czerwca 2015 r.
Data wejścia w życie
14 lipca 2015 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Zmienia/uchyla
Dokumenty
  • 2015-45852 (z dnia 24 czerwca 2015 r.)
    Uchwała
Publikacja: 24 czerwca 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)