Ta uchwała została unieważniona w całości
Podmiot: WSA
Sygnatura: IV SA/GI 144/16 z dnia 1 grudnia 2016 r.

Numer
147/XI/2015
Data sesji
Dotyczy
Zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Miasta Rybnika z „Zespół Ognisk Wychowawczych w Rybniku” na „Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku” oraz nadania statutu
Kategorie
  • Jednostki Organizacyjne
  • Pomoc społeczna i zdrowie
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
3428
Data ogłoszenia
29 czerwca 2015 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 196 KB]
Uzasadnienie [pdf - 22 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 197 KB]
Publikacja: 23 czerwca 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)