Numer
142/XI/2015
Data sesji
Dotyczy
Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Przystań w Rybniku
Kategorie
  • Jednostki Organizacyjne
  • Pomoc społeczna i zdrowie
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
3425
Data ogłoszenia
29 czerwca 2015 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Dokumenty
  • 2015-49669 (z dnia 23 czerwca 2015 r.)
    Uchwała
Publikacja: 23 czerwca 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)