Numer
146/XI/2015
Data sesji
Dotyczy
Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 2 w Rybniku
Kategorie
  • Jednostki Organizacyjne
  • Pomoc społeczna i zdrowie
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
3427
Data ogłoszenia
29 czerwca 2015 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 186 KB]
Uzasadnienie [pdf - 25 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 186 KB]
Publikacja: 23 czerwca 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)