Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
192/XII/2015
Dotyczy
Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Kategorie
  • Górnictwo / Ekologia / Rolnictwo
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
4806
Data ogłoszenia
25 września 2015 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 185 KB]
Uzasadnienie [pdf - 18 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 181 KB]
Publikacja: 23 września 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)