Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
201/XIII/2015
Dotyczy
Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Kategorie
  • Górnictwo / Ekologia / Rolnictwo
  • Podatki i opłaty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
5120
Data ogłoszenia
8 października 2015 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 106 KB]
Uzasadnienie [pdf - 17 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 96 KB]
Publikacja: 5 października 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)