Ta uchwała została zmieniona przez uchwałę:
Numer
193/XII/2015
Dotyczy
Ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.
Kategorie
  • Górnictwo / Ekologia / Rolnictwo
  • Podatki i opłaty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
4807
Data ogłoszenia
25 września 2015 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 101 KB]
Uzasadnienie [pdf - 19 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 94 KB]
Publikacja: 23 września 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)