Numer
190/XII/2015
Dotyczy
Zaliczenia do kategorii dróg gminnych nowo wybudowanego odcinka drogi i nadania nazwy ulicy
Kategorie
  • Transport i komunikacja
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
4804
Data ogłoszenia
25 września 2015 r.
Data wejścia w życie
10 października 2015 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 535 KB]
Uzasadnienie [pdf - 12 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 533 KB]
Publikacja: 22 września 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)