Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
227/XIV/2015
Dotyczy
Ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Kategorie
  • Górnictwo / Ekologia / Rolnictwo
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
5653
Data ogłoszenia
12 listopada 2015 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 532 KB]
Uzasadnienie [pdf - 17 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 555 KB]
Publikacja: 27 października 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)