Ta uchwała została zmieniona przez uchwałę:
Numer
209/XIV/2015
Dotyczy
Ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy a także warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik
Kategorie
  • Edukacja
  • Regulaminy
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
5344
Data ogłoszenia
29 października 2015 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 219 KB]
Uzasadnienie [pdf - 15 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 220 KB]
Publikacja: 27 października 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)