Numer
213/XIV/2015
Dotyczy
Wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z użyciem silnika spalinowego na Zbiornikach Technologicznych Elektrowni - EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku
Kategorie
  • Inne
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
5347
Data ogłoszenia
29 października 2015 r.
Data wejścia w życie
13 listopada 2015 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Uchwała [pdf - 99 KB]
Metryka Projekt uchwały [pdf - 103 KB]
Uzasadnienie [pdf - 181 KB]
Publikacja: 27 października 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)