Ta uchwała została unieważniona w całości
Podmiot: Wojewoda Śląski
Sygnatura: NPII.4131.1.487.2015 z dnia 3 grudnia 2015 r.

Numer
212/XIV/2015
Dotyczy
Połączenia jednostek budżetowych Gminy Rybnik: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku oraz Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „BUSHIDO”oraz w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rybniku
Kategorie
  • Jednostki Organizacyjne
  • Kultura i sport
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
5346
Data ogłoszenia
29 października 2015 r.
Data wejścia w życie
13 listopada 2015 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Zmienia/uchyla
Dokumenty
  • 2015-87084 (z dnia 27 października 2015 r.)
    Uchwała
Publikacja: 27 października 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)