Numer
247/XV/2015
Dotyczy
Likwidacji w roku 2016 szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Kategorie
  • Edukacja
  • Jednostki Organizacyjne
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
6069
Data ogłoszenia
30 listopada 2015 r.
Data wejścia w życie
15 grudnia 2015 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
  • Śląski Kurator Oświaty
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 98 KB]
Uzasadnienie [pdf - 14 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 95 KB]
Publikacja: 24 listopada 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)